O szkole

Policealne Studium Diagnostyki Samochodowej "DIAGNOS" we Wrocławiu
 
to szkoła z ponad 17 - letnią tradycją (istnieje od 1996 roku). Zapewniamy słuchaczom możliwość nowoczesnego przygotowania zawodowego zgodnie z kierunkiem kształcenia.
 
 
Tryb zaoczny
 
System kształcenia odbywa się w trybie zaocznym.
 
Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni nauczyciele średnich szkół publicznych i uczelni wyższych. Zajęcia praktyczne prowadzone są na warsztatach szkolnych.
 
 
 
Aktywny wpływ...
 
Słuchacze mają aktywny wpływ na sposób realizacji zajęć.
 
Realizujemy programy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Studium wpisane jest do rejestru szkół niepublicznych pod nr 72/2012, szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, decyzja nr 26/2012.