Technik pojazdów samochodwych (okres nauki 2 lata)

Zawód: technik pojazdów samochodowych, 
 
Okres nauki: 2 lata 
Wpisowe i czesne miesięczne.
 
Wymagania: ukończona szkoła średnia
Wiadomości ogólne:
Zawód: Technik pojazdów samochodowych
NUMER PROGRAMU: 311512 
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , realizujemy program MEiN.
 
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. 
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i WKU. Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania. Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.
Technik pojazdów samochodowych organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową w ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.
Dla dorosłych forma zaoczna/ Liczba godzin
Lp. Przedmiot sem.I sem.II sem.III sem.IV Razem
1 Podstawy przedsiębiorczości  20       20
2 Bezpieczeństwo pracy 16       16
3 Technologia mechaniczna 15 15      30
4 Przepisy ruchu drogowego 10 20     30
5 Budowa i naprawa pojazdów sammochodowych 55 45     100
6 Diagnozowanie pojazdów samochodowych   30     30
7 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych     80    80
8 Organizowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym       38 38
9 Język angielskia zawodowy       16 16
10 Pracowania podstaw konstrukcji maszyn 30 20     50
11 Pracowani elektrotechniki i elektroniki     55   55
12  Pracownia obsługi pojazdów samochodowych       60 60
13  Pracownia samochodowa 45 40 40 50 175
  Razem: 171 170 175 162 700
  Egzamin - kwalifikacje zawodowe    M.18 M.12  M.42   
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie w semestrze III