Technik mechatronik (okres nauki 2 lata)

Zawód: technik mechatronik 
 
Okres nauki: 2 lata
Wpisowe i czesne miesięczne.
 
Wymagania: ukończona szkoła średnia
PLAN NAUCZANIA dla oddziału 1AM rok szk. 2007/2008
Szkoła Policealna
Zawód: Technik mechatronik 311[50]
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Lp. Przedmioty nauczania Dla Dorosłych Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania
S e m e s t r y
I II III IV
   1.    Podstawy mechatroniki 70 45 ----- ----- 115

2.

Technologie i konstrukcje mechaniczne

 

78 60 ----- ----- 138
3.

 

Urządzenia i systemy mechatroniczne

 

----- 70 30 30 130
4.

 

Pracownia urządzeń mechatronicznych

 

----- ----- 96 66 162
5.

 

Język niemiecki zawodowy

 

27 ----- ----- ----- 27
6.

 

Zajęcia specjalizacyjne

 

----- ----- 52 58 110
7.

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

----- ----- ----- 18 18
R A Z E M 175 175 178 172 700

Praktyka zawodowa 2 tygodnie w semestrze III