Technik mechatronik (okres nauki: 1 rok)

Zawód: technik mechatronik 
 
Okres nauki: 2 lata
Wpisowe i czesne miesięczne.
Wymagania: ukończona szkoła średnia
 

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Lp. Przedmioty nauczania Dla Dorosłych Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania
S e m e s t r y
I II III IV
   1.    Podstawy mechatroniki 70 45 ----- ----- 115

2.

Technologie i konstrukcje mechaniczne

78 60 ----- ----- 138

3.

Urządzenia i systemy mechatroniczne

----- 70 30 30 130

4.

Pracownia urządzeń mechatronicznych

----- ----- 96 66 162

5.

Język niemiecki zawodowy

27 ----- ----- ----- 27

6.

Zajęcia specjalizacyjne

----- ----- 52 58 110

7.

Podstawy przedsiębiorczości

----- ----- ----- 18 18
R A Z E M 175 175 178 172 700

Praktyka zawodowa 2 tygodnie w semestrze III