Technik mechanik (okres nauki: 1 rok)

Zawód: technik mechanik

Okres nauki: 1 rok

Wpisowe i czesne miesięczne.

Wymagania: ukończone liceum profilowane