Technik BHP (okres nauki 1,5 roku)

Zawód: technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

 

Okres nauki: 1,5 roku

Wpisowe i czesne miesięczne.

 
 

Wymagania: ukończona szkoła średnia