Plan zajęć - SEMESTR IV (KLASA IIA) 2016/2017

 PLAN ZAJĘĆ SEMESTR IV (KLASA 2A)

 

Data

8.00-11.45

12.00-15.45

04.02.2017

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

05.02.2017

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

18.03.2017

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 42 - K

19.03.2017

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 42 - K

25.03.2017

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 42 - K

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 42 - M

26.03.2017

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 42 - K

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 42 - M

 

08.04.2017

Język angielski zawodowy – sala 17

Język angielski zawodowy – sala 17 (do15.00)

 

09.04.2017

Język angielski zawodowy – sala 17

Język angielski zawodowy – sala 17 (do 15.00)

 

13.05.2017

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 29 - M

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

 

14.05.2017

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 29 _ M 

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

 

20.05.2017

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

21.05.2017

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr