PLAN ZAJĘĆ SEMESTR III 2016/2017

PLAN ZAJĘĆ SEMESTR III (KLASA 2A)

 

Data

8.00-11.45

12.00-15.45

24.09.2016

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

Pracownia elektrotechniki i elektroniki sala 13

25.09.2016

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

Pracownia elektrotechniki i elektroniki sala 13

01.10.2016

Pracownia elektrotechniki i elektroniki sala 13

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

02.10.2016

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

15.10.2016

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

16.10.2016 

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

22.10.2016

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

23.10.2016

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

05.11.2016

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

06.11.2016

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

26.11.2016

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

27.11.2016

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

10.12.2016

 

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

11.12.2016

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

17.12.2016

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

18.12.2016

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych sala13

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

  14.01.2017

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

15.01.2017

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr

21.01.2016

Pracownia samochodowa –  Igr

Pracownia samochodowa – I Igr

Pracownia samochodowa – III gr