Plan zajęć - SEMESTR II (KLASA IA) 2016/2017

 

 

 PLAN ZAJĘĆ SEMESTR II (KLASA 1A)

 

 

Data

8.00-11.45

12.00-15.45

   04.02.2017

Przepisy ruchu drogowego – sala 29

Diagnozowanie pojazdów samochodowych – sala 13

05.02.2017

Technologia mechaniczna – sala 31

 

Przepisy ruchu drogowego – sala 29

04.03.2017

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29

05.03.2017

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29

Technologia mechaniczna – sala 31

18.03.2017

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn – sala 30

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29

19.03.2017

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn – sala 30

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29

25.03.2017

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn – sala30

26.03.2017

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn – sala30

08.04.2017

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn – sala 30

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29

09.04.2017

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn – sala30

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29

22.04.2017

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29

Pracownia samochodowa –I gr

Pracownia samochodowa –IIgr

Pracownia samochodowa –IIIgr

23.04.2017

Diagnozowanie pojazdów samochodowych – sala 13

Pracownia samochodowa –I gr

Pracownia samochodowa –IIgr

Pracownia samochodowa –IIIgr

13.05.2017

Pracownia samochodowa –I gr

Pracownia samochodowa –IIgr

Pracownia samochodowa –IIIgr

Diagnozowanie pojazdów samochodowych –

sala 13

14.05.2017

Pracownia samochodowa –I gr

Pracownia samochodowa –IIgr

Pracownia samochodowa –IIIgr

Diagnozowanie pojazdów samochodowych –

sala 13

20.05.2017

Diagnozowanie pojazdów samochodowych –

sala 13

Pracownia samochodowa –I gr

Pracownia samochodowa –IIgr

Pracownia samochodowa –IIIgr

21.05.2017

Diagnozowanie pojazdów samochodowych –

sala 13

Pracownia samochodowa –I gr

Pracownia samochodowa –IIgr

Pracownia samochodowa –IIIgr

03.06.2017

Pracownia samochodowa –I gr

Pracownia samochodowa –IIgr

Pracownia samochodowa –IIIgr

Pracownia elektrotechniki i elektroniki-sala 13

04.06.2017

Pracownia samochodowa –I gr

Pracownia samochodowa –IIgr

Pracownia samochodowa –IIIgr

Pracownia elektrotechniki i elektroniki-sala 13

10.06.2016

Pracownia elektrotechniki i elektroniki-sala 13

Diagnozowanie pojazdów samochodowych –

sala 13 (do 14.15)

11.06.2017

Pracownia elektrotechniki i elektroniki-sala 13

Technologia mechaniczna – sala 31(do 13.30)

17.06.2017

Pracownia elektrotechniki i elektroniki-sala 13

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29 (do 14.15)