PLAN ZAJĘĆ SEMESTR I 2016/2017

  

 

PLAN ZAJĘĆ SEMESTR I (KLASA 1A)

 

 

Data

8.00-11.45

12.00-15.45

24.09.2016

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

– sala30

Technologia mechaniczna

- sala 31

25.09.2016

Przepisy ruchu drogowego

- sala 29

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

– sala30

01.10.2016

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29 K.M.

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn – sala30

02.10.2016

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

 – sala30

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych

– sala 29 K.M.

15.10.2016

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29 K.M.

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

 – sala30

16.10.2016 

Technologia mechaniczna – sala 31

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29  K. M.

22.10.2016

Przepisy ruchu drogowego- sala 29

Bezpieczeństwo pracy-sala 44

23.10.2016

Pracownia samochodowa - I gr

Pracownia samochodowa - II gr

Pracownia samochodowa -  III gr

Pracownia samochodowa - I gr

Pracownia samochodowa - II gr

Pracownia samochodowa -  III gr

05.11.2016

Pracownia samochodowa - I gr

Pracownia samochodowa - II gr

Pracownia samochodowa  - III gr

Bezpieczeństwo pracy-sala 44

do godz.15.00

06.11.2016

Bezpieczeństwo pracy – sala 44

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29 M.L

26.11.2016

Pracownia samochodowa - I gr

Pracownia samochodowa - II gr

Pracownia samochodowa -  III gr

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn – sala30 

27.11.2016

Pracownia samochodowa - I gr

Pracownia samochodowa - II gr

Pracownia samochodowa -  III gr

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn – sala30

10.12.2016

 

Technologia mechaniczna - sala 31

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29  M.L

11.12.2016

Pracownia samochodowa – I gr

Pracownia samochodowa – II gr

Pracownia samochodowa -  III gr

Pracownia samochodowa – I gr

Pracownia samochodowa – II gr

Pracownia samochodowa -  III gr

17.12.2016

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29.

Pracownia samochodowa – I gr

Pracownia samochodowa – II gr

Pracownia samochodowa -  III gr

18.12.2016

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29 M.L

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29 M.L

 

14.01.2017

Pracownia samochodowa - I gr

Pracownia samochodowa - II gr

Pracownia samochodowa -  III gr

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29 M.L

 

15.01.2017

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych – sala 29 M L