PLAN ZAJĘĆ SEMESTR IV (KLASA 2A)

 

 PLAN ZAJĘĆ SEMESTR IV (KLASA 2A)

 

Data

8.00-11.45

12.00-15.45

17.02.2018

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

18.02.2018

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

03.03.2018

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 42 - K

04.03.2018

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 42 - K

24.03.2018

Język angielski zawodowy – sala 17

Język angielski zawodowy – sala 17 (do15.00)

25.03.2018

Język angielski zawodowy – sala 17

Język angielski zawodowy – sala 17 (do15.00)

 

14.04.2018

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 42 - K

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 42 - M

 

15.04.2018

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 42 - K

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 42 - M

 

28.04.2018

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 29 - M

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

 

29.04.2018

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – sala 29 _ M 

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

 

26.05.2018

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

27.05.2018

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–Igr

Pracownia obsługi pojazdów samochodowych–IIgr