Opłaty za studium

 
Opłaty prosimy wpłacać na konto:
 
50 1020 5558 1111 1365 5580 0004
Policealne Studium Diagnostyki Samochodowej Diagnos,
50-551 Wrocław, ulica Borowska 105