Egzamin - kwalifikacja M12

Przypominam, że egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie . M. 12 odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w świetlicy szkolnej.